Zakres stosowania RODO
w organizacjach pozarządowych
Jeśli Twoja organizacja jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe, najprawdopodobniej podlega ona postanowieniom RODO. Ciąży więc na niej obowiązek spełnienia odpowiednich wymagań określonych przepisami prawnymi. Jak zdefiniujesz dane, które przechowujesz i w jaki sposób je wykorzystujesz? Dowiedz się, aby pozbyć się problemu!

Zapraszamy na darmowe szkolenia, które poszerzą Waszą wiedzę na temat RODO.

Zapisz się na szkolenia on-line!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online
„Zakres stosowania RODO
w organizacjach pozarządowych”

Podczas pierwszej części szkolenia omówimy poniższe zagadnienia:
 • Czym są dane osobowe i jak odróżnić informacje od danych osobowych?
 • Dane wrażliwe i dane zwykłe  
 • Czym jest przetwarzanie danych osobowych 
 • Zasady przetwarzania danych osobowych  
 • Administrator i podmiot przetwarzający  
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych oraz zasady wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
 • Obowiązek informacyjny  
 • Przekazywanie danych innym podmiotom  

Plan drugiej części:

 • Obowiązki administratora danych  
 • Analiza ryzyka i jak ją przeprowadzić  
 • Zabezpieczenia danych od strony technicznej  
 • Organizacyjne środki ochrony  danych  
 • Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
 • Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych  
Darmowe szkolenia odbędą się w dwóch terminach: 
17 lutego o godzinie 14:00 do 16:00
9 marca o godzinie 16:30 do 18:30

Termin zgłoszeń minął.

Dzięki temu zadbasz jeszcze bardziej o bezpieczeństwo w Twojej jednostce pozarządowej!

O Narodowym Instytucie Cyberbezpieczeństwa

Misją naszej organizacji jest jest budowanie społeczeństwa wyposażonego w wiedzę i umiejętności oraz przygotowanego na technologiczne wyzwania przyszłości. W obecnych pracach badawczych skupiamy się na tematyce fake news i tym, jak dezinformacja wpływa na kształtowanie opinii publicznej w Polsce i Europie. W naszych opracowaniach znajdziecie zbiór najciekawszych zjawisk społecznych i wydarzeń cyfrowych, przez które codziennie zmienia się nasza rzeczywistość – nie tylko internetowa, ale przede wszystkim ta realna.

Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa realizuje projekt: “Przekrojowe badanie źródeł i wpływu cyberzagrożeń, oraz podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej mieszkańców Rzeczypospolitej, w związku z funkcjonowaniem w ramach przestrzeni cyfrowej.” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.